Interactions between Cyanobacteria and Methane Processing Microbes Mitigate Methane Emissions from Rice Soils

Germán Pérez, Sascha M. B. Krause, Paul L. E. Bodelier* (Co-auteur), Marion Meima-Franke, Leonardo Pitombo, Pilar Irisarri

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactions between Cyanobacteria and Methane Processing Microbes Mitigate Methane Emissions from Rice Soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences