Interactions between N-terminal Modules in MPS1 Enable Spindle Checkpoint Silencing

Spyridon T Pachis, Yoshitaka Hiruma, Eelco C Tromer, Anastassis Perrakis, Geert J P L Kops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactions between N-terminal Modules in MPS1 Enable Spindle Checkpoint Silencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences