Interactions between nitrogenous fertilizers and methane cycling in wetland and upland soils

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactions between nitrogenous fertilizers and methane cycling in wetland and upland soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences