Interactions between the Nitrogen and the Sulfur Cycle Related to Mineralization Processes in Sediments

J.P.R.A. Sweerts, C.A. Hordijk, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)364-365
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit