Interactive effects of ambient copper and anoxic, temperature and salinity stress on survival and hemolymph and muscle tissue osmotic effectors in Mytilus edulis

R.E. Weber, A. De Zwaan, A. Bang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)135-156
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume159
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit