Interactive effects of Mycorrhizae, Soil Phosphorus and Light on Growth and Induction and Priming of Defense in Plantago lanceolata

Laiye Qu, Minggang Wang, Arjen Biere (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer647372
TijdschriftFrontiers in Plant Science
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit