Interactive effects of Mycorrhizae, Soil Phosphorus and Light on Growth and Induction and Priming of Defense in Plantago lanceolata

Laiye Qu, Minggang Wang, Arjen Biere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Plant Science
VolumeIn press
DOI's
StatusGeaccepteerd/in druk - 2021

Citeer dit