Interactive effects of ocean acidification and nitrogen limitation on two bloom-forming dinoflagellate species

T. Eberlein, D.B. Van de Waal, Karen M. Brandenburg, U. John, M. Voss, E.P. Achterberg, B. Rost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactive effects of ocean acidification and nitrogen limitation on two bloom-forming dinoflagellate species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences