Interactive effects of rising temperature and nutrient enrichment on aquatic plant growth, stoichiometry and palatability

Peiyu Zhang (Co-auteur), Ayumi Kuramae, C.H.A. van Leeuwen, Mandy Velthuis, E. van Donk, Jun Xu, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer00058
TijdschriftFrontiers in Plant Science
Volume11
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Research theme

  • Global environmental change

Citeer dit