Interactive effects of rising temperature and nutrient enrichment on aquatic plant growth, stoichiometry and palatability

Peiyu Zhang (Co-auteur), Ayumi Kuramae, C.H.A. van Leeuwen, Mandy Velthuis, E. van Donk, Jun Xu, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)

Zoekresultaten