Interculturalisatie van de ouderenzorg: een terugblik en roep om meer onderzoek [Redactioneel]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-6
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit