Interference among insect parasitoids: a multi-patch experiment

M.E. Visser, T.H. Jones, G. Driessen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Interference among insect parasitoids: a multi-patch experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology