Intergenerational contact beyond the dyad: the role of the sibling network

R.I.A. van Gaalen, P.A. Dykstra, H. Flap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intergenerational contact beyond the dyad: the role of the sibling network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences