, Intergenerational Exchange of Support and International Migration in the Philippines

E. Laguna

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • University of Bremen
Begeleider(s)/adviseur
  • Windzio, M., Promotor, Externe Persoon
  • de Valk, H.A.G. (Helga), Promotor
Plaats van publicatienog invullen
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit