Intergenerational transfers and European families: does the number of siblings matter?

T. Emery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

229 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intergenerational transfers and European families: does the number of siblings matter?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences