Intergenerational transmission of educational attainment in adoptive families in the Netherlands

L. Scheeren, M. Das, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

223 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intergenerational transmission of educational attainment in adoptive families in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences