Intergenerational transmission of health behaviors in a changing demographic context: The case of smoking and alcohol consumption

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer114736
TijdschriftSocial Science & Medicine
Volume296
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 feb. 2022

Citeer dit