Intergenerationele overdracht van opleidingsniveau in adoptiegezinnen in Nederland

L. Scheeren, M. Das, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Artikel 'Intergenerationele overdracht van opleidingsniveau inadoptiegezinnen in Nederland' in Mens & Maatschappij, rubriek 'In de etalage', door Lotte Scheeren, Marjolijn Das en Aart C. Liefbroer. Oorspronkelijk artikel: Scheeren, L., Das, M., & Liefbroer, A.C. (2017). Intergenerational trans-mission of educational attainment in adoptive families in the Netherlands. Research in Social Stratification and Mobility, 48, 10-19.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)180-183
TijdschriftMens en Maatschappij
Volume93
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2018

Citeer dit