Interkingdom plant-microbial ecological networks under selective and clear cutting of tropical rainforest

Jie Chen, Kai Feng, Silja Emilia Hannula, Yakov Kuzyakov, Yide Li, Han Xu* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interkingdom plant-microbial ecological networks under selective and clear cutting of tropical rainforest'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences