Intermediate filament transcription in astrocytes is repressed by proteasome inhibition.

J. Middeldorp, W. Kamphuis, J.A. Sluijs, D. Achoui, C.H.C. Leenaars, M.G.P. Feenstra, P. Van Tijn, D.F. Fischer, C. Berkers, H. Ovaa, R.A. Quinlan, E.M. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2710-2726
TijdschriftFASEB Journal
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit