Intermediate-term changes in intraocular pressure after Neodymium-YAG laser posterior capsulotomy

M.J.J. Leys, J.H. Pameijer, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)332-333
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume100
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit