Internal displacement and the Syrian crisis: an analysis of trends from 2011–2014 (column)

I. Kashnitsky

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Russisch
TijdschriftDemoscope Weekly
Nummer van het tijdschrift667-668
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit