Internal transport of alien and native plants by geese and ducks: an experimental study

Alberto Garcia-Alvarez, Casper H. A. van Leeuwen, Carlos J. Luque, Andreas Hussner, Alberto Velez-Martin, Andres Perez-Vazquez, Andy J. Green, Eloy M. Castellanos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

284 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Internal transport of alien and native plants by geese and ducks: an experimental study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences