International migration, economic policy and human capital accumulation. A simulation study

Hendrik P. van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'International migration, economic policy and human capital accumulation. A simulation study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics