International retirement and later-life migrants in the Marche region, Italy: materialities of landscape, ‘home’, lifestyle and consumption

R. King, E. Cela, T. Fokkema, G. Morettini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'International retirement and later-life migrants in the Marche region, Italy: materialities of landscape, ‘home’, lifestyle and consumption'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences