International Review of Social History. Special Issue No. 20, Vol. 57 (2012) Intermediaries of Labour. Indirect Recruitment of Free and Forced Workers around the World.

U. Bosma (Redacteur), E. van Nederveen Meerkerk (Redacteur), A. Sarkar (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume57
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit