International student mobility aspirations: The role of romantic relationships and academic motivation.

T. De Winter, C. Van Mol, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Studies in International Education
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 13 feb 2021

Citeer dit