Internationale arbeidsmarkt blijft onbenut

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Nederlandse overheid begint na jaren van restrictief immigratiebeleid over te stappen op een selectief immigratiebeleid. Nederlandse werkgevers zijn echter terughoudend in het werven over de grens en ook Nederlandse werknemers zijn niet erg enthousiast om tijdelijk over de grens te gaan werken. Het wegwerken van zichtbare drempels door overheden voor een vrije internationale arbeidsmarkt is noodzakelijk maar niet voldoende.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-40
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume93
Nummer van het tijdschrift4533S
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit