Internationale samenwerking en het paardentram-paradigma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-8
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Nummer van het tijdschriftjuni
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit