Internationale vrouwendag blijft nodig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Jaarlijks wordt op 8 maart tijdens de Internationale Vrouwendag
aandacht gevraagd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ondanks
alle goede voornemens, inspanningen en ook de resultaten die er de
afgelopen decennia in veel landen zijn geboekt, blijven de man/vrouw-
verschillen in de wereld erg groot. Er is nog lang geen sprake van
‘gelijkheid’. Als we de stand van zaken nuchter beschouwen en naar de
cijfers kijken, dan zal het ook nog wel even duren voordat dit doel is
bereikt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit