Internationalizing colonial war: On the unintended consequences of the interventions of the International Committee of the Red Cross in Southeast Asia, 1945–1949

Boyd van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243–283
TijdschriftPast & Present
Volume250
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit