Internet-based political communication research: Illustrations, challenges & innovations.

N.W. Jankowski, M. van Selm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5-16
  TijdschriftJavnost - The Public
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit