Interplay between Senecio jacobaea and plant, soil and aboveground insect herbivore community composition

T.M. Bezemer, J.A. Harvey, G.A. Kowalchuk, H. Korpershoek, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  468 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Interplay between Senecio jacobaea and plant, soil and aboveground insect herbivore community composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences