Interpolation in Fragments of Classical Linear Logic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

We study interpolation for elementary fragments of classical linear logic. Unlike in intuitionistic logic (see [Renardel de Lavalette, 1989]) there are fragments in linear logic for which interpolation does not hold. We prove interpolation for a lot of fragments and refute it for the multiplicative fragment (→,+)
, using proof nets and quantum graphs. We give a separate proof for the fragment with implication and product, but without the structural rule of permutation. This is nearly the Lambek calculus. There is an appendix explaining what quantum graphs are and how they relate to proof nets.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)419
Aantal pagina's25
TijdschriftJournal of Symbolic Logic
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interpolation in Fragments of Classical Linear Logic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit