Interpretation of particle spectra of electronic counters by microscopical methods

C. Bakker, T.C. Prins, M.L.M. Tackx

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)49-59
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume19
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit