Interregional migration flows in Indonesia

N. Wajdi, L.J.G. van Wissen, C.H. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Population Census and Intercensal Population Survey data permit description of the origin–destination patterns that characterize interregional migration flows in Indonesia. Application of the framework of population redistribution proposed by Long (1985) results in indications of over-urbanization, sub-urbanization and metropolitan-to-non-metropolitan migration. However, indications of sub-urbanization and metropolitan-to-non-metropolitan migration are weak, as migrants originate in diverse areas of the country but move mostly to particular areas of Java — mainly Jakarta and its surroundings.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)371-422
TijdschriftSojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interregional migration flows in Indonesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit