Interspecific transfer of parasites following a range-shift in Ficedula flycatchers

William Jones (Co-auteur), Katarzyna Kulma, Staffan Bensch, Mariusz Cichon, Anvar Kerimov, Milos Krist, Toni Laaksonen, Juan Moreno, Pavel Munclinger, Fred M. Slater, Eszter Szollosi, Marcel E. Visser, Anna Qvarnstrom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Zoekresultaten