Interspecific Variation in Pigmentation - Implications for Production Estimates for Shallow Eutrophic Lakes Using an Incubator

M. Rijkeboer, W.A. De Kloet, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-202
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume238
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit