Intertemporal substitution in public and private consumption - long-run evidence from the US and the UK

Hendrik P. Van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intertemporal substitution in public and private consumption - long-run evidence from the US and the UK'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics