Intertemporal substitution in war and peace: Evidence from the United Kingdom, 1830-1990

Hendrik P. Van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intertemporal substitution in war and peace: Evidence from the United Kingdom, 1830-1990'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics