Intertidal distribution of haustoriid amphipods in the Netherlands

W.J.M. Vader

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)233-246
  TijdschriftBotanica Gothoburgensia
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1965

  Bibliografische nota

  Reporting year: 1965
  Metis note: Delta Publication no: 032

  Citeer dit