Interview: Cor van der Meer talks about multilingualism, endangered languages and social cohesion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14
Aantal pagina's1
TijdschriftELT News
Nummer van het tijdschrift286
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit