Interview with Jacques van Gerwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift42
StatusGepubliceerd - 15 mrt. 2022

Citeer dit