Interview with Karin Hofmeester, First Woman as Director of the Research Department at the IISH

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer10
Pagina's (van-tot)247-251
Aantal pagina's6
TijdschriftRevista Latinoamericana de Trabajo y Trabajadores
Volume1
StatusGepubliceerd - nov. 2020

Citeer dit