Intestinal crypt homeostasis revealed at single-stem-cell level by in vivo live imaging

Laila Ritsma, Saskia I J Ellenbroek, Anoek Zomer, Hugo J Snippert, Frederic J de Sauvage, Benjamin D Simons, Hans Clevers, Jacco van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

346 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal crypt homeostasis revealed at single-stem-cell level by in vivo live imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences