Intestinal organoids as tools for enriching and studying specific and rare cell types: advances and future directions

Kim E Boonekamp, Talya L Dayton, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)562-568
Aantal pagina's7
TijdschriftNature Reviews Molecular Cell Biology
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2020

Citeer dit