Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?

V.S. Li, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Hippo signaling pathway exerts a growth-suppressive effect by inhibitory phosphorylation of the oncogenic transcription co-activator Yki/YAP. A recent study paradoxically reports that genetic removal of YAP enhances intestinal stem cell expansion and regeneration.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-112
TijdschriftCurrent Biology
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit