Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?

V.S. Li, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds