Intra- and extrahypothalamic vasopressin and oxytocin pathways in the rat

R.M. Buijs, D.F. Swaab, J. Dogterom, F.W. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423-433
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume186
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit