Intra- and interspecific plant-soil interactions, soil legacies and priority effects during old-field succession

T.F.J. Van de Voorde, W.H. Van der Putten, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra- and interspecific plant-soil interactions, soil legacies and priority effects during old-field succession'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences