Intra- en extrahypothalame vasopressine en oxytocine banen in de rat

R.M. Buijs, D.F. Swaab, J. Dogterom, F.W. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)734-735
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume122
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit